Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Munkavédelmi és munkaügyi területen az alább felsorolt bejelentések esetében van mód elektronikus bejelentőlapok kitöltésére: