A Baranya Megyei Kormányhivatal integritás tanácsadójának feladatai

 

 • A Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatainak felmérése évente
 • Éves korrupciómegelőzési intézkedési terv (az intézményi munkaterv melléklete) elkészítése a felmért kockázatok kezelésére
 • Nyilvános integritásjelentésben az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtása és annak eredményeinek összefoglalása tárgyév december 31. napjáig
 • A szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása, kivizsgálása kormánymegbízotti felhatalmazással
 • A bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrend kialakítása
 • Javaslattétel az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködés ezek végrehajtásában
 • A hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatás és tanácsadás a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben
 • Fegyelmi biztosi feladatok
 • A korrupció megelőzéssel, integritással, közérdekű bejelentésekkel foglalkozó más szervezetekkel - e feladatkörrel összefüggésben - kapcsolattartás
 • Az Állami Számvevőszék Integritás Projektjének keretében az Állami Számvevőszék által kidolgozott integritás kérdőív kitöltése évente
 • A kormánytisztviselői további jogviszonyok létesítésére, fenntartására irányuló bejelentések, engedély kérelmek esetében az adott tevékenységnek a kormánytisztviselő munkakörébe tartozó feladatok összeférhetetlenségének hivatásetikai értékelése
 • Kormánymegbízotti felhatalmazása alapján integritás témakörben felmerülő vizsgálatok, egyéb feladatok elvégzése