A Baranya Megyei Kormányhivatal az „Új Patrónus IV.” pályaválasztást segítő mentortanár és közösségfejlesztő megyei munkaerő-piaci program keretében a mellékelt pályázati felhívást teszi közzé.

Az „Új Patrónus IV.” elnevezésű program célja az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolat megerősítése és a pályaorientáció sikerének növelése. A tanórán kívüli mentortevékenység mellett a jelenlegi program kiemelt célja a pályaválasztás elősegítése, ezzel preventív módon hozzájárulva a későbbiekben a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez.

Az „Új Patrónus IV.” munkaerő-piaci programban 30 fő mentortanár (pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettségű szakember) foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ennek köszönhetően növelhető a 6.-11. osztályos, hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esélyegyenlősége. A program kiemelt célkitűzései közé tartozik az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint – közösségfejlesztő tevékenységgel – a tanuláshoz megfelelő szociális háttér kialakítása.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat és a mellékelt pályázati felhívás tartalmazza.

 

(Baranya Megyei Kormányhivatal)