Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatala a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat megalakulásának 90. évfordulója alkalmából „Kihívás, szolgálat és hivatás” címmel szervezett szakmai szimpóziumot a védőnőknek Siklóson június 8-án.

A rendezvényre a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén jelenleg, illetve korábban dolgozó védőnők, valamint a térség települési vezetői kaptak meghívást. Bár a védőnők munkáltatói az önkormányzatok, a szakmai felügyeletet a kormányhivatal járási hivatalainak népegészségügyi osztályai látják el. A vezető védőnők – a kormányhivatal munkatársaiként – a hatósági tevékenység mellett szakmai segítséget is nyújtanak az önkormányzatok által foglalkoztatott védőnők számára. A cél, hogy az egészségügyi ágazati jogszabályok, a szakmai irányelvek, valamint minőségi követelmények egyaránt maximálisan érvényesüljenek.

A június 8-i szakmai rendezvény résztvevőit dr. Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke és Salamon Balázs, a Siklósi Járási Hivatal hivatalvezetője köszöntötte.

A kormányhivatal vezetője beszédében kiemelte, hogy a hazai egészségpolitika új kihívások elé állítja a védőnőket is, akiknek a várandósgondozás, illetve a gyermekgondozás mellett egyre komolyabb szerep jut az egészségnevelésben, valamint az egészségmegőrzésre irányuló, prevenciós feladatokban is. – A védőnő fontos tagja azon jelzőrendszernek is, amely a szociális hátrányokat érzékelni és kezelni hivatott a családok körében – hangsúlyozta dr. Horváth Zoltán, aki hozzátette, feltétlenül támogatja azokat a törekvéseket, amelyek közvetve vagy közvetlenül a magyar családok mindennapi ügyeit szolgálják, és kormánymegbízottként szívesen áll olyan kezdeményezések mellé, amelyek a védőnői szolgálat elismeréséhez hozzájárulnak.A szimpózium keretében több szakmai előadásra is sor került, amelyek a védőnői szolgált múltját, jelenét és feladatait mutatták be, valamint a szakterületen végzett tudományos kutatások eredményeit ismertették. A program részeként a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola diákjai adtak ünnepi műsort. A helyszínen kiállítást rendeztek a siklósi iskolások alkotásaiból, melyeket „Az én védőnőm” címmel meghirdetett rajzpályázatra küldtek be a gyerekek.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)