Varga Mihály miniszter 2017. december 11. napján rendelkezett a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program ismételt meghirdetéséről. A programra 5 milliárd forint forrás biztosított.

Támogatás iránti kérelmet a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás adhat be minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

A támogatás vissza nem térítendő formában nyújtható az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak, amely a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja, rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, továbbá a munkásszállás 10 éven keresztül történő üzemeltetési időszakának végéig rendelkezésre áll. A zálogjog mértéke a megítélt támogatási összeg 150 százaléka. A támogatás terhére 100 százalék előleg adható.

A pályázó vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz, amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 20 férőhelyenként legalább egy fővel szükséges növelni az alkalmazandó álláskeresők számát.

A támogatás iránti kérelmet és mellékleteit a helyi önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón a honlapon közzétett kérelem formanyomtatvány használatával. A támogatásról mérlegelési jogkörben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.

A pályázattal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium weboldalán található további információ, ahonnan a szükséges mellékletek is letölthetők.


(Baranya Megyei Kormányhivatal)