Január 15-én lépett hatályba a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely lehetővé teszi a károsultak rendkívüli állami kárrendezését, pénzbeli megsegítését.

Állami kárrendezésre azok jogosultak, akik 2017. május 1. és június 30. között a Human Operator Zrt. közreműködésével végeztek munkát, de munkájuk ellenértékét nem kapták meg és követelésük 2018. január 15-én még fennállt. Állami kárrendezésre jogosult az is, akinek a Czeglédy-céggel érvényes jogviszonya nem jött létre, azonban tényleges munkavégzés igazolhatóan történt.

A károsultak 2018. február végéig adhatják be a kárrendezés iránti kérelmüket a lakóhelyük szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormányablakaiban. A február 28-i határidő jogvesztő hatályú.

 

A kormányablakokban benyújtott kárrendezési kérelemhez csatolni kell a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, különösen a feladatteljesítésre, annak jellegére, helyére, időtartamára vonatkozó iratokat. Aki valamilyen okból nem rendelkezik a szükséges iratokkal, azok pótlására büntetőjogi felelőssége tudatában írásban vagy akár szóban is nyilatkozatot tehet, amiről a kormányablak munkatársai jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

A kérelem és a tájékoztató az alábbi linkeken érhetők el:

 

Kérelem

Tájékoztató

(Baranya Megyei Kormányhivatal)