Varga Mihály pénzügyminiszter 2018. október 10-én miniszteri döntésben rendelkezett a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program ismételt meghirdetéséről. A program megvalósítására ötmilliárd forint forrás áll rendelkezésre.

Támogatás iránti kérelmet a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaság nyújthat be munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A vissza nem térítendő támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társulásnak nyújtható, amely a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja, rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, amely a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, vagyis a munkásszállás 10 éven keresztül történő üzemeltetési időszakának végéig rendelkezésre áll. A zálogjog mértéke a megítélt támogatási összeg 150 százaléka.

A pályázó vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz, amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként legalább egy fővel szükséges növelni az alkalmazásra kerülő álláskeresők számát.

A támogatás terhére 100 százalék előleg adható. Az előző programoktól eltérően az eljárás két szakaszban történik. Az első szakaszban kerül sor a támogatási igény benyújtására, majd a kormányhivatal javaslata alapján a miniszter döntésének meghozatalára. Ezt követően a támogatást igénylő számára 60 nap áll rendelkezésre, hogy a kormányhivatalnál a hatósági eljárás megkezdésére kérelmet nyújtson be. A második szakaszban kerülhet sor a támogatásra vonatkozó szerződés megkötésére.

A támogatás iránti kérelmet és mellékleteit a helyi önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón (CD-n) a www.kormany.hu és www.munka.hu honlapon közzétett kérelem formanyomtatvány használatával. A támogatásról mérlegelési jogkörben a miniszter dönt.

További információ itt található.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)