A Baranya Megyei Kormányhivatal is részt vesz abban az intenzív programban, melynek keretében a kormányhivatalok szervezetfejlesztésére kerül sor. A lehetőséget a közelmúltban nyerte el a konvergencia régiókban lévő 18 megyei kormányhivatal. A 100%-ban európai uniós finanszírozásból megvalósuló fejlesztések legfőbb célja hazánk versenyképessé-gének növelése és a lakosság közigazgatásba vetett bizalmának visszaállítása.

A „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő megyei kormányhivatalok számára” című projekten belül konferenciákat, valamint személyes tanácsadásokat és workshopokat tartott a Baranya Megyei Kormányhivatal. A személyes tanácsadások közvetlenül a vezető beosztásban dolgozó kormányhivatalnokoknak szóltak, míg a nagyobb rendezvényeken a munkatársaknak is lehetőségük volt bekapcsolódni a szervezetfejlesztésbe.  A konferenciákon és workshopokon elhangzottak a munkatársak kommunikációját is segítik, ami a hatékony munkavégzést is nagyban támogatja.

A projekt egyik fontos célkitűzése az állami feladatok ellátásának növelése és a működési hatékonyság fejlesztése érdekében a kormányhivatal tevékenységének átvilágítása. A feladat része a hivatalok megalakulása óta a hivatalok személyi állományába felvett munkatársak beillesztésének vizsgálata és a megfelelő szervezeti működéshez szükséges ismeretek és a szervezeti kultúra fejlesztése is.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)