A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának szervezésében jegyzői értekezletet tartottak Pécsett 2018. szeptember 25-én.

Az értekezletet Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nyitotta meg. A témák között szerepelt az általános közigazgatási rendtartással, az adóigazgatással, elektronikus ügyintézéssel összefüggő hatósági feladatok ellátása, építésügyi témakörben a településképi követelmények és a jókarbantartási kötelezettségek kapcsolatai, továbbá a településkép védelme érdekében a kötelezési eljárások lehetőségeinek bemutatása.

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogköréhez kapcsolódóan az önkormányzati működést és rendeletalkotást érintő jogszabályváltozásokról adtak tájékoztatás a szakemberek a résztvevőknek. Továbbá a játszótéri eszközök és mutatványos berendezések üzemeltetésének jogszabályi előírásaira és tapasztalataira hívták fel a jegyzők figyelmét.

Az értekezleten a Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által kidolgozott Patrónus munkaerőpiaci program bemutatására is sor került. A témához kapcsolódóan Ritter Betty, a Pécsi Pedagógia Oktatási Centrum vezetője a végzettség nélküli iskolaelhagyás mögött húzódó, az iskolákban pedagógiai eszközökkel nem orvosolható okok megszüntetésében kérte a települések együttműködését.

A jegyzői értekezleten elhangzott előadások letölthetők a kapcsolódó anyagok közül.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)