A Kormányhivatal szervezésében jegyzői értekezlet került megrendezésre 2017. december 5-én Pécsett, közel 70 fő részvételével.

Az értekezletet Müllerné Dr. Juhos Bernadett főigazgató asszony nyitotta meg, majd ezt követően számos témában került sor szakmai tájékoztatásra, előadásra, nemcsak a Kormányhivatal, hanem meghívottként a Belügyminisztérium és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. -NISZ részéről is.

Az értekezlet első előadását a Hatósági Főosztály vezetője, Dr. Máté Zsolt az új eljárási törvényről a közigazgatásban címmel tartotta meg. A 2018. január 1-jével hatályba lépő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (közismertebb nevén Ákr.), a jelenlegi hatósági eljárásokhoz képest változást hozó főbb részeinek kiemelésével ismertette meg a résztvevőket.

A Főosztályvezetőt követően a témához kapcsolódóan Dr. Erszény Alíz, a Hatósági és Oktatási osztály osztályvezetője a hatósági munkát érintő aktualitásokról, az Ákr. hatályba lépésével kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről, az új közigazgatási perrendtartásról szóló törvényről és az adóigazgatást érintő várható változásokról beszélt.

Lukáts István állami főépítész, az Építésügyi Osztály vezetője a településkép védelmével összefüggő aktuális és jövőbeni önkormányzati feladatokról tájékoztatta a résztvevőket.

Az állami főépítész tájékoztatásához is kapcsolódott Dr. Fülöp Andrea Törvényességi Felügyeleti osztályvezető, az önkormányzatok építésügyi tárgyú önkormányzati döntéseiről tartott előadása, melyben a határidőkre és a döntések alakiságának fontosságára hívta fel a figyelmet. Osztályvezető asszony további témákban is figyelemfelhívással élt, így az építményadó és az önkormányzati hatósági ügyek jogszabályi változásairól, az illetményalap adott évi szabályozásáról, valamint a nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek felterjesztéséről.

Patai Péter, a Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályának vezetője a közérdekű munka büntetés végrehajtásának Baranya megyei tapasztalatairól, valamint az önkormányzatok büntetés-végrehajtásban vállalt szerepéről tartott előadást.

A jegyzői értekezleten Szenes Tamásné a Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály, Interoperabilitási Felügyeleti Osztály osztályvezetője is részt vett. Prezentációjában a helyi önkormányzat, mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv 2018. január 1. napjától ellátandó feladatairól beszélt.

Szintén az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan tartott tájékoztatót Németh Ágota, a NISZ képviseletében. Előadása az elektronikus ügyintézésre 2018. január 1-jétől vonatkozó kötelezettségek és lehetőségekről, a szabályozott illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybe vételéről szólt.

A 2018. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról dr. Göndöcz András a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője, majd Boncz Katalin informatikai referens informálta a megjelenteket.

A jegyzői értekezletet az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetőjének, Tarnai Lívia asszonynak a rövid ismertetője zárta a Közös Agrárpolitika keretében beadott terület alapú támogatások és pályázatok esetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2017. évi XII. törvény szerint, a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványok kiadásáról, valamint a Magyar Államkincstárnál kezelt hagyatéki ügyek esetén a támogatásokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok hagyatéki leltárba történő felvételéről.


(Baranya Megyei Kormányhivatal)