Hiánypótló szakmai képzést tartott a Baranya Megyei Kormányhivatal 2017 szeptemberének első napjaiban. A mentális zavarban szenvedő, csökkent belátási képességű személyek képviseletét ellátó hivatásos gondnokok négynapos oktatás keretében sajátíthatták el a munkavégzéshez szükséges jogi és gyakorlati ismereteket.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott köszöntötte a képzésre jelentkezőket és megnyitója során kiemelte, hogy a hivatásos gondnokok nélkülözhetetlen és nagy felelősséggel járó feladatot látnak el, amely a társadalom minden tagja számára fontos.

A képzés során a Magyarország több megyéjéből érkező jelentkezők előadást hallhattak az értelmi fogyatékosság és a pszichiártiai betegségek jellemzőiről, a szociális ellátórendszer felépítéséről, valamint – a polgári törvénykönyv részletes ismertetése mellett – a gondnokságra vonatkozó fontosabb jogszabályi rendelkezésekről.

A Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya nagy hangsúlyt fektetett az elméleti ismeretek bemutatásán túl a gyakorlati tudnivalók minél szélesebb körű átadására is. Ennek keretében Óbéri Ildikó hivatásos gondnok ismertette a jelentkezőkre váró napi teendőket. A képzés során két gyakorlati helyszínre is ellátogattak a résztvevők: a TámogatLak intézményben a pszichiátriai betegek részére nyújtott támogatott lakhatással, valamint az Intergált Nappali Szociális Intézményben a pszichiátriai közösségi és nappali ellátással ismerkedhettek meg.

Dr. Livják-Rozoga Veronika, a Szociális és Gyámügyi Osztály vezetője a képzés zárásaként kiemelte, hogy a hivatásos gondnoki feladatok ellátása a széleskörű elméleti ismeretek mellett emberileg is nagy kihívást jelent, ezért a munka során nagyon fontos az egyénileg elért eredmények értékelése, ami erőt adhat a folyamatos, szakmailag elkötelezett munkavégzéshez.

A képzést lezáró írásbeli vizsgát valamennyi résztvevő sikeresen teljesítette, így 33 fő kapott tanúsítványt a hivatásos gondnoki képzettségről.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)