A családtámogatási ellátások és fogyatékossági támogatás folyósítását 2017. január 9-től a fővárosi és megyei kormányhivataloktól a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vette át. E kapcsán több megkeresés is érkezett a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz.

Fontos tudni, hogy a gyermekekhez kapcsolódó juttatások egy része családtámogatási ellátás (pl. a családi pótlék vagy a GYES), míg más része biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási ellátás (pl. a GYED és a CSED).

Bár a
családtámogatási ellátások – azaz a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás – folyósítását ez év elejétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végzi, ez a folyósítás időpontjának tekintetében nem jelent változást. Az ellátásokat a jogszabály alapján – az eddigiekkel megegyező módon – postai utalás esetén a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, számlára utalás esetén pedig 3. napjáig kell folyósítani. A kiutalt, de postai úton vagy a bankszámláról visszaérkező támogatások újbóli kiutalásához az ügyfelek részéről kérelem benyújtása szükséges közvetlenül az illetékes járási hivatalhoz vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A biztosítási jogviszonyhoz kötött
egészségbiztosítási ellátások, azaz a gyermekgondozási díj (GYED) és a csecsemőgondozási díj (CSED) esetében továbbra is a kormányhivatalok végzik az ellátás folyósítását. A jogszabály itt azt írja elő, hogy a folyósításról – függetlenül attól, hogy az ellátás postai úton vagy bankszámlán keresztül érkezik – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell intézkedni.

A gyermekek után járó ellátásokról részletes tájékoztató található az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati portálján. (
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok)

(Baranya Megyei Kormányhivatal)