A Sopianae Egyesület és a Europe Direct | Baranya Megyei Európai Információs Pont – a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata és a Jean Monnet Kiválósági Központ szakmai védnökségével – IV. Fiatalok Európában címmel szakmai konferenciát rendezett Pécsett 2017. november 24-25-én.

A konferencia célja a tudományos alapokon nyugvó, tudományágak közötti párbeszéd elindítása az Európai Unió és a csatlakozás előtt álló országok fiatal értelmiségének körében. Hazánkban a most felnövő generáció egyben az a korosztály, akik már egész életüket európai uniós polgárként élik le. Ez meghatározza lehetőségeiket és kötelezettségeiket is, melyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a saját sorsukat alakítani képes, céltudatos emberekké váljanak.

A konferencián – a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából – az európai integráció elmúlt hatvan évének a gazdasági fejlődés, a jogrendszer, a tudományos innováció, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség terén elért eredményeit mutatták be.

A kétnapos program során rangos szakmai plenáris és szekció előadások segítségével 78 doktoranduszhallgató és fiatal kutató mutatta be kutatási területét. A kutatási témák megvitatására hat különböző szekcióban nyílt lehetőség. Az elfogadott, lektorált tanulmányok konferenciakötetben is megjelennek.A rendezvényen részt vett és előadást tartott Schanda Tamás János európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, valamint a Pécsi tudományegyetemről Dr. Mohay Ágoston adjunktus, tanszékvezető és Prof. Dr. Kaposi Zoltán.

A Sopianae Egyesület és a Europe Direct | Baranya Megyei Európai Információs Pont közös szakmai munkája hosszú évekre nyúlik vissza. Az együttműködés, a közös munka célja a fiatalok tudásanyagának bővítése, az Európai Unióval kapcsolatos ismereteik szélesítése.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)