A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2019. április 16. napján az érettségi vizsgaelnökök számára felkészítő szakmai napot tartott Pécsett, a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde utcai épületének Dísztermében.

A rendezvényen közel kétszáz olyan pedagógus vett részt, akik vállalkoztak az elnöki feladatok ellátására az idei érettségi vizsgákon. A továbbképzés célja az új vizsgaelnökök felkészítése, valamint a már gyakorlattal rendelkező érettségi elnökök  ismereteinek bővítése volt.

A megjelenteket dr. Máté Zsolt hatósági főosztályvezető köszöntötte, majd dr. Aradi Krisztina, a Hatósági és Oktatási Osztály kormánytisztviselőjének szakmai tájékoztatója következett.  A résztvevők tájékoztatást kaptak az érettségi vizsgáztatás szakmai és igazgatási normáinak változásairól, megismerkedtek az érettségi vizsgát érintő hatályos jogszabályokkal.

Az írásbeli érettségi vizsgák első időpontja 2019. május 3. napja, ahol a vizsgázók a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakból megszerzett tudásukról adnak majd számot. A diákok többségének a vizsgaidőszak 2019. május 6-án a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségivel kezdődik.

Baranyában az idei tanévben 42 vizsgahelyszínen, 106 vizsgabizottság előtt folynak majd a vizsgák. Összesen 3801 fő érettségizik emelt és közép szinten, az általuk megjelölt vizsgák száma 11.853 (db), melyből 1659 vizsgát emelt szinten kívánnak teljesíteni. Ez utóbbi adat azt mutatja, hogy idén tavasszal a diákok a tavalyi jelentkezésekhez képest 200 emelt vizsgával kívánnak többet abszolválni. A legtöbb emelt szintű vizsgára angol nyelvből, biológiából és történelemből jelentkeztek.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)