A diákigazolvány igénylésének feltétele a NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap iránti igény benyújtása a kormányhivatalok kormányablakaiban. A gyermek 14. életévének betöltéséig az igénylés a szülők jelenlétében történik.

A diákigazolványhoz a kormányablakban a gyermekről fényképfelvétel készül, továbbá amennyiben a 12. életévet betöltötte, az aláírása is felvételre kerül. A szolgáltatás a kormányablakban illetékmentes, igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a szülőnek/törvényes képviselőnek a hivatalban bemutatnia:

· a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája;

· a szülő/törvényes képviselő személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.

Amennyiben a gyermek nem rendelkezik semmilyen személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a NEK adatlap felvétele csak ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását követően lehetséges. A személyazonosító igazolvány kérelmének beadásához szükséges:

· a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája;

· mindkét szülő személyes jelenléte, illetve ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg

a. a kérelemhez csatolni kell a jelen nem lévő szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal, a büntetésvégrehajtó szerv vezetője, a konzuli tisztviselő, a központi szerv vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát (nyilatkozat minta csatolva), vagy

b. a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős határozatot is;

· a szülők/törvényes képviselők személyazonosításra alkalmas okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány) és lakcímkártyája.

A NEK adatlapot meg kell őrizni, mert annak azonosítójára (a 16 karakterből álló NEK azonosítóra) a diákigazolványigénylési folyamatban szükség van. Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető a kormányablakban. Ha a fénykép, illetve aláíráskép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, úgy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található.

A gyermek a 14. életévének betöltése után a szülők jelenléte nélkül intézheti diákigazolvány, illetve személyazonosító igazolvány ügyét.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)