A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala meghatározta a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetét és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét.

A Pécsi Járási Hivatal A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdés, valamint A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés alapján a Baranya megyei általános iskolák felvételi körzetét és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a mellékelt tájékoztatókban foglaltak szerint határozza meg.

A tájékoztatók a kapcsolódó anyagok közül tölthetők le.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)