A Baranya Megyei Kormányhivatal építéshatósági szakügyintéző munkakör betöltésére munkatársat keres. A munkakörrel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.

Munkakör megnevezése: építéshatósági szakügyintéző

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7623 Pécs, Rákóczi u. 30.

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 1. melléklet 11.1. pontja szerinti építésügyi hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet,
 • az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11.1. pontjában meghatározott szakképzettségek bármelyike,
 • a pályázó nem állhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • statikai szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • eredményorientáció
 • csapatmunka
 • szakszerűség, jogszerűség betartása

Benyújtandó okiratok:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,

A pályázati anyagot a Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához kizárólag elektronikus úton a [[[rBMa4WYyYcGVjcy5oYWZvQGJhcmFueWEuZ292Lmh1]]] e-mail címre kell megküldeni.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Dr. Jászberényi Gábor hatósági főosztályvezető a 06 30 3319005-ös telefonszámon

(Baranya Megyei Kormányhivatal)