2017. január 1-jétől az igazságügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó elsőfokú hatósági feladatokat a Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatali látják el, ezzel a megye mind a tíz járásában elérhetővé váltak az áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással összefüggő szolgáltatások.

A igazságügyi feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében a Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya 2017. január végén szakmai szemináriumot szervezett az áldozatsegítő szolgálatként, valamint jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró járás hivatalok munkatársai számára, Pécsett.

A rendezvényen Müllerné Dr. Juhos Bernadett főigazgató kiemelte, hogy az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához – a gyors és színvonalas ügyintézés mellett – magas fokú ügyintézői empátia is szükséges. A járási hivatalok munkatársainak képzése a hatósági feladatellátás támogatásán felül az empatikus, kommunikációs készségeknek a fejlesztését, az ügyféllel kapcsolatba kerülő ügyintézők érzékenyítését is szolgálja.

Az Igazságügyi Osztály munkatársai a szeminárium során bemutatták az igazságügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakrendszerek felépítését, valamint a jogi segítők és pártfogó ügyvédek kifizetését támogató pénzügyi rendszer működését. A szeminárium lehetőséget teremtett arra, hogy a járási hivatalok munkatársai közvetlen visszajelzést adjanak a 2017. január 1-jei változások gyakorlati tapasztalataikról, egyúttal javaslatokat fogalmazzanak meg a jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés hatósági feladatellátásának megyei szintű fejlesztésére.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)