A Baranya Megyei Kormányhivatal ajánlattételi pótfelhívást tesz közzé a 2017. január 1-je és a 2018. évi képzési jegyzék megjelenése között időszakban képzéseket indító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához.

Az ajánlati felhívás célja a munkaviszonyban állók,  a munkahelyüket vesztett vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők munkaerőpiaci képzésben való részvételének támogatása, az első vagy ismételt munkába állás, illetve a munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzésének biztosításával.

Képzések indításának várható időtartama: 2017. szeptember 1. - 2017. december 31.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pontos tudnivalókat a kapcsolódó anyagok közül letölthető részletes ajánlattételi felhívás, valamint annak mellékletei tartalmazzák.

Figyelem, az 1.sz. melléklet módosításra került.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)