A Baranya Megyei Kormányhivatal ajánlattételi felhívással fordul a felnőttképzéssel foglalkozó intézményekhez a 2019-es képzési jegyzék összeállítása céljából. Az ajánlatokat 2019. március 25-én 9 óráig lehet benyújtani.

A képzési jegyzék összeállításának célja azok munkaerőpiaci képzésben való részvételének támogatása, akik munkahelyüket vesztett vagy tanulmányaikat befejezett álláskeresők, továbbá a munkáltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentéssel érintettek, vagy akiknek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik. A képzési jegyzékre kerülő képzések az első vagy ismételt munkába álláshoz, illetve a munkaerőpiaci igényekhez igazodó ismeretek megszerzését biztosítják majd.

A támogatható képzések körét a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet határozza meg. Nem minősül támogatható képzésnek a (kulcs)kompetenciák és/vagy készségek fejlesztését szolgáló képzés, tréning, illetve a munkavállalásra, munkába állásra felkészítő képzés, tréning.

Ajánlatok benyújtásának ideje: 2019. március 25. 9 óra 00 perc
Képzések indításának várható kezdete: 2019. május

Az ajánlattételi felhívás, valamint az azzal kapcsolatok részletes információk a jobb oldalon lévő menüsávból tölthetők le.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)