Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatala hirdetménye

Ügyiratszám: BA-07/HGY/02282-7/2018.
Ügyintéző: Labricz Attiláné
Telefon: 73/795-050

HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉS hatósági határozat meghozataláról

A Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján – a kézbesítés meghiúsulása következtében – hirdetményi úton közli a következő döntést:

A hirdetmény kifüggesztésének, közzétételének napja: 2018. december 7.
A döntés közöltnek tekintendő: 2018. december 22.

Eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal
A döntés ügyszáma: BA-07/HGY/02282-6/2018.
A döntés tárgya: Horváth Beáta aktív korúak ellátása
A címzett neve: Horváth Beáta
A címzett utolsó ismert lakcíme/székhelye: 7957 Okorág, Rákóczi u. 51.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatala az ügyben döntést hozott, melynek kézbesítése akadályba ütközött. Az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést az alábbi címen tekintheti meg, veheti át:

Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Sellye, 2018. december 7.

Dr. Tihanyi Levente járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Mudra Lívia
hivatalvezető-helyettes

(Sellyei Járási Hivatal)