Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya hirdetménye

Ügyszám: BA-04/L100/10652-9/2017
Ügyintéző: Ancsinné Deák Nikoletta
Tárgy: adategyeztetési eljárás
Kifüggesztés napja: 2019.02.13.

Hirdetmény

Tájékoztatom az ismeretlen helyen tartózkodó BENKE SZILVESZTER-t, utolsó ismert lakóhelye: 7188 SZÁRÁSZ PETŐFI UTCA 36., hogy az ügyében döntés született.

Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés meghiúsult, az ügyfél vagy meghatalmazottja a BA-04/L100/10652-7/2017. számú határozatot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél (7623 Pécs, Mártírok útja 12.) veheti át.

Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (5) bekezdése szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

Pécs, 2019.02.08.

Dr. Kollár Ferenc hivatalvezető nevében és
megbízásából:

Dr. Mikoly Lilian
főosztályvezető-helyettes

(Pécsi Járási Hivatal)