Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya hirdetménye

Ügyiratszám: BA-04/KAB/4152-2/2019
Ügyintéző: dr. Cseh László István
Elérhetőség: 7621 Pécs Kossuth tér 1-3.
Tel.: 72 / 795-645
Tárgy: BA-04/KAB/24185-2/2018 számú döntés hirdetményi úton történő közlése

Kifüggesztés napja: 2019. 02. 14.
Levétel napja: 2019. 03. 01.

H I R D E T M É N Y

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 2. a DTJ793 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében folytatott eljárás során döntést hozott, de annak kézbesítése Fábos Róbert (utolsó ismert lakcíme: 7632 Pécs Tildy Zoltán út 57. 8/24.) tekintetében meghiúsult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése értelmében hirdetményi úton való közlését rendelte el. A hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Fábos Róbert, vagy meghatalmazottja a döntést a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Főosztály Kormányablak 2. Osztályán (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) átveheti.

Pécs, 2019. 02. 11.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Radákné Végh Mónika
osztályvezető

(Pécsi Járási Hivatal)