Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya hirdetménye

Ügyiratszám: BA-04/KAB/21828-5/2018.
Tárgy: BA-04/KAB/21828-4/2018. ügyszámú döntések hirdetményi úton történő közlése
Ügyintéző: Dr. Sárkány Fanni

Kifüggesztés napja: 2018. 12. 07.
Levétel napja: 2018. 12. 28.


H I R D E T M É N Y

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal, mint közlekedési igazgatási hatóság a(z) YCN-378 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében folytatott eljárás során döntést hozott, azonban annak kézbesítése egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hirdetményi úton való közlést rendelt el. A hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.
A döntés a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) átvehető.

Pécs, 2018. november 29.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Radákné Végh Mónika
osztályvezető

(Pécsi Járási Hivatal)