Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya hirdetménye

Ügyiratszám: BA-04/KAB/08619-3/2018
Tárgy: BA-04/KAB/08619-2/2018 számú döntés hirdetményi úton történő közlése
Ügyintéző: Papp Gábor
Elérhetőség: 72/795-677

Kifüggesztés napja: 2018. augusztus 13.
Levétel napja: 2018. augusztus 29.

H I R D E T M É N Y

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal, mint közlekedési igazgatási hatóság a(z) DWB-123 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében folytatott eljárás során döntést hozott, azonban annak kézbesítése már előre eredménytelennek mutatkozott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése alapján, hirdetményi úton való közlést rendelt el. A hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Főosztályán (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) átvehető.

Pécs, 2018. augusztus 06.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Csiki László
Főosztályvezető

(Pécsi Járási Hivatal)