Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya hirdetménye

Ügyiratszám: BA-04/KAB/01442-3/2019
Tárgy: BA-04/KAB/01442-2/2019 számú döntés hirdetményi úton történő közlése
Ügyintéző: Papp Gábor
Elérhetőség: 72/795-677

Kifüggesztés napja: 2019. február 14.
Levétel napja: 2019. március 01.

H I R D E T M É N Y

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal, mint közlekedési igazgatási Shonjani Patrick Mazijar 7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 1. 1. em. 3. ajtó szám alatti lakos LYJ-724 forgalmi rendszámú gépjárműve ügyében folytatott eljárás során hozott döntésnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdése alapján, hirdetményi úton való közlését rendelte el. A hirdetmény útján közölt döntést az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Kormányablak Főosztályán (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) átvehető.

Pécs, 2019. február 11.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Radákné Végh Mónika
Osztályvezető

(Pécsi Járási Hivatal)