A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt Kovács Ernő kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Zombor Attila
főigazgató és Dr. Havassy Sándor igazgató
irányítja.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) elsőfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

 

Elérhetőségek
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail: [[[xtvmx22Da29ybWFueWhpdmF0YWxAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]
Telefon: 06-76-513-713
Telefax: 06-76-998-346
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal "Hivatali Kapu"-val rendelkező szerveinek listája és azonosítói letölthető innen.

A Bács-Kiskun Megyei Kormámyhivatal anyakönyvi ügyekben kijelölt kapcsolattartója a kormányhivatal illetékességi területén működő anyakönyvvezetők részére:

Kis-György Zsuzsanna
anyakönyvi felügyelő
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tel: 76/513-732
e-mail: [[[wrSNVNHzJ5A0JkJa2lzLWd5b3JneS56c3V6c2FubmFAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]

Kormánymegbízott
Főigazgató

Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet
Főigazgatói Titkárság
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

Állami Főépítészeti Iroda

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Földhivatali Főosztály
Földhivatali Hatósági Osztály
Földforgalmi Osztály
Földhivatali Osztály 1.
Földhivatali Osztály 2.
Földhivatali Osztály 3.
Földhivatali Osztály 4.
Földhivatali Osztály 5.
Földhivatali Osztály 6.
Földhivatali Osztály 7.
Földhivatali Osztály 8.

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
Járványügyi Osztály

Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
Méltányossági és Koordinációs Osztály
Nyugdíbiztosítási Osztály (Baja)
Családtámogatási Osztály

Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály 1.
Egészségbiztosítási Osztály 2.
Orvosszakértői Osztály
Rehabilitációs Elbírálási Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Igazságügyi Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály
Alapkezelő Osztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

Hatósági Főosztály

Oktatási és Hatósági Osztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építéshatósági Osztály
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
Építésügyi Osztály 1.
Építésügyi Osztály 2.

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
Földművelésügyi Osztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály
Állategészségügyi Osztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Útügyi Osztály
Jármműműszaki Osztály
Járműforgalmi Osztály

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Pénzügyi Osztály
Számviteli Osztály
Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
Informatikai Osztály
Projekt Osztály

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai és Szervezési Osztály
Jogi és Perképviseleti Osztály
Koordinációs Osztály
Iratkezelési Osztály


BAJAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Népegészségügyi Osztály


BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

JÁNOSHALMAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

KALOCSAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Kormányablak Osztály (Solt)
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály Solti Kirendeltsége
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Népegészségügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály Kiskőrösi Kirendeltsége

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály 1.
Kormányablak Osztály 2.
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Népegészségyi Osztály

KISKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Kormányablak Osztály - Izsáki Kormányablak
Kormányablak Osztály - Keceli Kormányablak
Kormányablak Osztály - Soltvadkerti Kormányablak
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Gyámügyi Osztály - Izsáki Kirendeltsége
Gyámügyi Osztály - Keceli Kirendetsége
Foglalkoztatási Osztály


KISKUNFÉLEGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Kormányablak Osztály - Tompai Kormányablak
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Népegészségügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály - Kiskunfélegyházi Kirendeltsége

KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Okmányiroda Dunavecse
Okmányiroda Szabadszállás
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály


TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály