A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll. A törzshivatal és a szakigazgatási szervek szervezetileg főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt Kovács Ernő kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Zombor Attila
főigazgató és Dr. Havassy Sándor igazgató
irányítja.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

 

Elérhetőségek
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail: [[[PYissgUA51OZTOa29ybWFueWhpdmF0YWxAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]
Telefon: 06-76-513-713
Telefax: 06-76-998-346
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal "Hivatali Kapu"-val rendelkező szerveinek listája és azonosítói letölthető innen.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti ábrája megtekinthető itt.

A Bács-Kiskun Megyei Kormámyhivatal anyakönyvi ügyekben kijelölt kapcsolattartói a kormányhivatal illetékességi területén működő anyakönyvvezetők részére:

1.) anyakönyvi ügyekben:
Kis-György Zsuzsanna
vezető-főtanácsos
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tel: 76/513-732
ASZA: [[[TuDhDbvlowxtO5ghOMmaGVscC5iYWNzLmlnYXpnYXRhc0BtYWlsLmFzemEuYWhpdi5odQ==]]]
e-mail: [[[vEPRqYHBYPpkRtc3MZ0a2lzLWd5b3JneS56c3V6c2FubmFAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]

2.) kizárólag azokban a hazai anyakönyvezést érintő ügyekben, amikor a magyar állampolgárságot szerzett személyek a honosítási eljárás során az állampolgársági eskü/fogadalomtételt, 2016. április 1-jét követően a megye területén tették le:
dr. Farkas Diana
hatósági szakügyintéző
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tel:76/513-733
e-mail: [[[mBsLPLkrh5GNUm2ZmFya2FzLmRpYW5hQGJhY3MuZ292Lmh1]]]