A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek jogszabály alapján bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak.

A hivatalt kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott megbízatása a kormány megbízatásához kötött. A kormányhivatal hivatalszervezetét főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A főigazgató munkáját általános helyettesként az igazgató segíti. A kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló szervezeti egységekből, a törzshivatalból és az ágazati szakigazgatási szervekből áll. A törzshivatal és a szakigazgatási szervek szervezetileg főosztályokra és osztályokra tagolódnak.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt Kovács Ernő kormánymegbízott vezeti. A hivatalszervezetet Dr. Zombor Attila
főigazgató és Dr. Havassy Sándor igazgató
irányítja.

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében.

 

Elérhetőségek
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
E-mail: [[[ttqEjRKutfWwRpcLH9cMEMOc5wma29ybWFueWhpdmF0YWxAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]
Telefon: 06-76-513-713
Telefax: 06-76-998-346
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal "Hivatali Kapu"-val rendelkező szerveinek listája és azonosítói letölthető innen.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti ábrája megtekinthető itt.

A Bács-Kiskun Megyei Kormámyhivatal anyakönyvi ügyekben kijelölt kapcsolattartói a kormányhivatal illetékességi területén működő anyakönyvvezetők részére:

1.) anyakönyvi ügyekben:
Kis-György Zsuzsanna
anyakönyvi felügyelő
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tel: 76/513-732
e-mail: [[[oPmGvkllxzp9ycmJTmzZMa2lzLWd5b3JneS56c3V6c2FubmFAYmFjcy5nb3YuaHU=]]]

2.) kizárólag azokban a hazai anyakönyvezést érintő ügyekben, amikor a magyar állampolgárságot szerzett személyek a honosítási eljárás során az állampolgársági eskü/fogadalomtételt, 2016. április 1-jét követően a megye területén tették le:
dr. Dora Szilvia
hatósági szakügyintéző
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. tel:76/513-733
e-mail: [[[BJJcPFStGtWA6k2Z2mOZG9yYS5zemlsdmlhQGJhY3MuZ292Lmh1]]]

 

Főigazgató
Igazgató
Kormánymegbízotti Kabinet - Állami Főépítész
Főigazgatói Titkárság
Védelmi Bizottság Titkársága
Belső Ellenőrzési Osztály

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Földmérési és Földügyi Osztály

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
Járványügyi Osztály

Társadalombiztosítási Főosztály
Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1.
Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2. (Baja)
Egészségbiztosítási Osztály

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Igazságügyi Osztály
Szociális és Gyámügyi Osztály

Foglalkoztatási Főosztály
Közfoglalkoztatási Osztály
Munkaerőpiaci Osztály
Alapkezelő Osztály

Hatósági Főosztály
Építésügyi Osztály
Oktatási és Hatósági Osztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Pénzügyi Osztály
Számviteli Osztály
Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
Informatikai Osztály
Projekt Osztály

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai és Szervezési Osztály
Jogi és Perképviseleti Osztály
Koordinációs Osztály
Iratkezelési Osztály


BAJAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi Osztály
Építésügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Népegészségügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály

BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

JÁNOSHALMAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

KALOCSAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Építésügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Népegészségügyi Osztály

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL
Járási Hivatalvezetői Titkárság
Kormányablak Főosztály
Kormányablak Osztály 1.
Kormányablak Osztály 2.
Hatósági Főosztály
Hatósági és Igazságügyi Osztály
Építésügyi és örökségvédelmi Osztály
Gyámügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Családtámogatási Osztály
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály
Egészségbiztosítási Osztály 1.
Egészségbiztosítási Osztály 2.
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatási Osztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.
Növény- és Talajvédelmi Osztály
Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály
Erdőtervezési Osztály
Földművelésügyi Osztály
Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Földmérési és Földügyi Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Képzési és Vizsgáztatási Osztály
Útügyi Osztály
Járműműszaki Osztály
Járműforgalmi Osztály

KISKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

KISKUNFÉLEGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Népegészségügyi Osztály

KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATAL
Kormányablak Osztály
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Foglalkoztatási Osztály

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti ábrája megtekinthető itt.