Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál építésügyi szakügyintéző munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016 (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 11.2. pontja szerinti felsőfokú végzettség.

Feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 11. 2. pontja szerinti feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályánál Kecskeméti, Tiszakécskei, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai Járásokra kiterjedő illetékességgel építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása, az illetékességi területen tényállás tisztázása, hatósági döntések előkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016.évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

I. besorolási osztályban: a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 11. 2. pontja szerinti felsőfokú végzettség.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

„B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat,

Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

Építésügyi vizsga

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes fényképes szakmai önéletrajz

hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy az állami szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll az állami tisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai

az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul

nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz

referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Ákos a Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának osztályvezetője ad, a 06-76/516-268 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.), vagy elektronikus úton a [[[CShbPLEeXLQjPVClWb31jNa2Vjc2tlbWV0QGJhY3MuZ292Lmh1]]] e-malire címre eljuttatni. Kérjük a borítékon, illetve a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: „Építésügyi szakügyintéző”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)

www.proffesion.hu állásportál

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)