„Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci programot hirdetett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium a 23/2017. (II.3.) Korm. rendelet alapján

 

Támogatás iránti kérelmet helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás nyújthat be munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához adható.

Kérelmet és mellékleteit a helyi önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatal foglalkoztatási szervéhez nyújthatja be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón (CD), 2018. március 31. napjáig Bács-Kiskun megyében az alábbi címre:

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. II./205

Megyénkben a programmal kapcsolatos további információ a 76/795-651 telefonszámon, illetve Kecskemét, Klapka u. 34. II. emelet 205. szobában kérhető.

A részletes tájékoztatót a program útmutató és mellékletei ( 1. melléklet, 2. melléklet) tartalmazzák.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)