Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2016/2017-es tanévtől írja ki a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatot, melynek keretében a fogyasztóvédelmi szakterület azon oktatási intézményeket értékeli, amelyek tanulóik körében a tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek bővítéséhez járulnak hozzá.

Az iskolák kedvezően fogadják a pályázatot, eddig 42 iskola 16 megyéből és a fővárosból, továbbá 2 külhoni magyar intézmény Zentáról és Nagyváradról rendelkezik az elismerő címmel. Mindegyik oktatási intézményben közös a diákok tudatosságának fejlesztése, a fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlatias átadása.

A 2018/2019-es tanévben ismét kiírásra került a pályázat, mely kiegészül az iskolák azon tevékenységeinek elismerésével, amelyek a mindennapi életben előforduló fogyasztóvédelmi problémák megoldását, és a tudatos szemlélet átadását kreatív és innovatív módszerekkel oldják meg.

A pályázat a 2018/2019-es tanév ideje alatt bármikor benyújtható.

A pályázat, a formanyomtatvány, és a segédanyag az alábbi linkeken érhetőek el:

Pályázat

Formanyomtatvány

Segédanyag

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)