Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában mindazok, akik társadalombiztosítással rendelkeznek itthon, szükség esetén térítésmentes egészségügyi ellátásban részesülnek Európa más országaiban is. Érdemes a kártyát kiváltani (tehát a biztosítotti mivoltunkról igazolást kérni), ha az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamába, vagy Svájcba utazunk, például nyaralni.

A Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.

Fontos tudni, hogy

• a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,

• az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele esetén (ami szűkebb lehet, mint a Magyarországon támogatottan igénybe vehető szolgáltatási kör), és

• az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet. (Egyes országokban a társadalombiztosítás megléte ellenére az egészségügyi szolgáltatás bizonyos százalékát a betegnek kell finanszírozni.)

A Kártya a Kecskeméti Járási Hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal  postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja.

További hasznos információkhoz juthat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán böngészve, vagy személyesen: 

Kecskeméti Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztály
6000 Kecskemét, Izsáki út 8.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)