Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

 

Vezető hírek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 19. 14:38

Magas állami kitüntetések március 15-e alkalmából

Magyary Zoltán-díjban részesült dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Pintér Lászlóné, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Járási Gyámhivatala ügyintézője.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 6. 8:53

A kormányhivatal meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét és a beíratás időpontját

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8)-(7) bekezdése szerint a kormányhivatal feladata az általános iskolák felvételi, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének, valamint az első évfolyamra történő beíratás időpontjának meghatározása és közzététele.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 4. 11:40

Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 4. 11:34

A megelőző pártfogás – a fiatalkorúak pártfogása intézményének a gyermekvédelem rendszerébe való beillesztését valósította

A megelőző pártfogás új jogintézményként jelent meg 2015. január 1. napjától a gyermekek védelmének rendszerében annak érdekében, hogy az intézkedés minél korábban elősegítse a bűnelkövető vagy szabálysértő gyermek- és fiatalkorúak szocializációját, a bűnismétlés megelőzését a bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. február 25. 10:14

Elkezdődött a szociális rendszer megújítása – A szociális támogatások egy része új helyen igényelhető

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. február 11. 15:01

Elindul az InternetKon - lássunk hozzá együtt!

A Kormány nemzeti konzultációt kezdeményezett az inernetről. A konzultáció – az InternetKon – célja, hogy a Kormány a polgárokkal, szakmai- és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal közösen határozhassa meg a internet, illetve szélesebb értelemben a digitális ökoszisztémát érintő döntések alapelveit, irányait