Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

 

Vezető hírek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. április 10. 10:55

Meghívó lakosssági fórumra

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt „A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal központi épületének energetikai felújítása” című, KEOP-5.6.0/12-2013-0027 azonosító számú projekt keretében tartandó lakossági fórumra.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 31. 15:58

Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést eredményez.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 27. 9:29

Ebzárlat

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén 2015. március 28. napjától számított 21 napig ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelésére kerül sor.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 19. 14:38

Magas állami kitüntetések március 15-e alkalmából

Magyary Zoltán-díjban részesült dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Pintér Lászlóné, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatala Járási Gyámhivatala ügyintézője.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 6. 8:53

A kormányhivatal meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét és a beíratás időpontját

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8)-(7) bekezdése szerint a kormányhivatal feladata az általános iskolák felvételi, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének, valamint az első évfolyamra történő beíratás időpontjának meghatározása és közzététele.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 2015. március 4. 11:40

Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.